Link to private page חישוב מחירים

חישוב מחירים

דולר

קניה

יש לתת ללקוח פעולה תעריף    מלא את השדה הזה    
 שקל מכפלה  רגיל (מומלץ)      הלקוח מביא דולר ומקבל שקל   אני קונה 
 שקל פחות מומלץ
 שקל מקרה קיצון
 
 לקוח מביא שקל ומקבל דולר
 דולר חילוק רגיל      לקוח מביא שקל ומקבל דולר אני מוכר
 
 לקוח רוצה לקבל בדיוק את כמות הדולר שביקש ולשלם בשקלים
 שקל מכפלה רגיל       לקוח רוצה לקבל בדיוק  

gggggg


יורו

קניה

אני קונה דולר (הלקוח מביא דולר יורו נותן שקל)

הגדרות

Settings is the capital of Japan.